Syaikh Yasin bin Isa Al-Faddani

Tidak ada komentar 8077 views

Dalam hal pengijazahan sanad Syaikh Yasin memiliki kekreatifan tersendiri, baik ijazah khash, ijazah ‘am dan ijazah muthlaq. Berkenaan dengan ijazah khash, beliau memberi perhatian istimewa kepada beberapa tokoh ulama dan orang-orang tertentu yang dirasakan kewibawaan mereka oleh beliau dengan menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus buat mereka.

 

Diantara ulama-ulama yang mendapatkan ijazah khash dari Syaikh Yasin ialah:

 

  1. Prof. Dr. as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki2.      Asy-Syaikh Aiman Suwaid3.      Asy-Syaikh Dr. Yahya Ghautsani4.      Asy-Syaikh Abdullah al-Jarafi5.      Asy-Syaikh Muhammad Riyadh al-Malih6.      Al-‘Allamah Muhammad Zabarah7.      Al-Habib Abubakar Athas al-Habsyi,8.      Asy-Syaikh Ismail Zain al-Yamani9.      Al-Qadhi Muhammad al-‘Umari10.  Asy-Syaikh Muhammad Taqiy al-Utsmani11.  Al-Mufti al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya12.  Asy-Syaikh Dr. Mahmud Sa’id Mamduh13.  Asy-Syaikh Zakaria Bila14.  As-Sayyid Muhammad al-Hasyimi15.  Dan lain-lain.

 

Beliau telah menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus untuk mereka dan setiap satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang tidak ada pada lainnya. Sebagai contoh, ijazah beliau kepada Syaikh Muhammad Riyadh al-Malih yang berjudul ar-Raudh al-Fa’ih. Beliau telah menghimpunkan di dalam kitab tersebut secara khusus semua guru-gurunya yang berasal dari negri Syam (Syiria, Libanon, Palestina dan Jordan) yang berjumlah hingga 101 orang serta semua sanad-sanad mereka, tidak termasuk yang lain.

 

Adapun dengan ijazah ‘am, Syaikh Yasin al-Faddani boleh dikatakan sebagai seorang ahli hadits yang pemurah. Berulang kali beliau menyebut dalam beberapa kitab sanadnya pernyataan tentang pengijazahan sanad kepada semua orang yang hidup di zamannya, dengan objektif untuk memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan menyebarluaskan sanad-sanad periwayatan. Sebagai contoh, di akhir kitab Waraqat fi Majmu’at al-Musalsalat wa al-Awa’il wa al-Asanid al-‘Aliyyah beliau menuliskan:

 

هذا وقد اجزنا بما فى هذه الورقات كل من اراد رواية ذلك عنا ممن ادرك حياتنا وكذا غيره مما تجوز لنا روايته وتثبت عنا معرفته ودريته

 

Dan di akhir kitab al-‘Ujalah fi al-Ahadits al-Musalsalah beliau menuliskan:

 

وقد اجزنا بها جميع اهل عصري ووقتى ممن اراد الرواية عني

 

Di akhir kitab an-Nafhat al-Miskiyyah fi al-Asanid al-Muttashilah lebih luas lagi beliau menyebutkan dengan ungkapan:

 

وقد أجزت بالأوائل السنبلية خاصة، وبهذه النفحة المسكية بأسانيدنا المتصلة بها، وكذا بجميع مؤلفاتي  ومروياتي، كلّ مَن أرادجميع ذلك ممن أدرك حياتي، أو وُلد في السنين المتممة لعقد وفاتي.اهـ

 

Walaupun pengijazahan ‘am seperti ini masih dipersilisihkan di antara ulama, namun Syaikh Yasin lebih memilih pandangan yang mengharuskannya. Di sisi lain mayoritas ulama berpendapat bahwa ijazah demikian adalah jenis ijazah yang paling lemah.

 

Perhatian Syaikh Yasin terhadap kitab-kitab yang menghimpunkan sanad-sanad periwayatan seseorang ulama ahli hadis amat besar. Beliau sering menyebutnya dengan berbagai istilah, seperti thabat, fahrasah atau fihris, mu’jam, barnamij dan masyyakhah.

 

Menurut Syaikh Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani: “Orang terdahulu memberikan istilah masyyakhah bagi kitab yang menghimpunkan nama-nama guru dan riwayat-riwayat seseorang ahli hadits, kemudian mereka menamakannya pula setelah itu sebagai mu’jam karena nama-nama guru disusun sesuai dengan urutan abjad huruf hijaiyyah. Penduduk Andalusia juga menggunakan istilah barnamij. Pada abad-abad belakangan, ahli hadits di daerah Timur hingga sekarang menyebutnya sebagai thabat, sedangkan ahli hadits di daerah Barat menyebutnya sebagai fahrasah.”

 

Syaikh Yasin al-Faddani mempunyai banyak riwayat bagi kitab-kitab yang berkaitan dengan kesanadan. Selain itu Syaikh Yasin juga memiliki perhatian besar dalam cabang ilmu hadits yang lain seperti periwayatan hadits musalsal, riwayat ‘ali, tash-hih dan tadh’if, ilmu rijal dan ruwah.
Selanjutnya…..